Минулий час (Czas przeszły)

Дієслова минулого часу утворюються від основ доконаного і недоконаного виду та мають рід, число і особу. В множині розрізняємо дві форми: чоловічо-особову і нечоловічо-особову. Дієслова минулого часу утворюємо від основ інфінітива, відкидаючи суфікс і додаючи до основи дієслова суфікси -l або -l і особові закінчення.

Відмінювання дієслів польської мови в минулому часі (Czas przeszły)

Ćwiczenia:

I. Перекладіть польською мовою і провідміняйте в минулому часі за числами, особами та родами дієслова:
досліджувати, читати, розуміти, підписувати, ходити, подорожувати.II. Розкрийте дужки, застосовуючи відповідні форми минулого часу і перекладіть українською мовою речення:
Минулий час (Czas przeszły) - вправа

III. Перекладіть на польську мову за допомогою словника речення:

1. Позавчора на заняттях ми говорили про демократію в Румунії.
2. Вона дуже уважно мене слухала.
3. Студент забув удома конспект лекцій.
4. Ми летіли над Балтійським морем.
5. Вони приїхали з Англії.
6. Ви прибрали в своїй кімнаті?
7. Брат Стефана повернувся з армії.
8. Я закрив двері нашого будинку і пішов до бібліотеки.
9. Вона була типовою американською феміністкою.
10. Ти написала цю вправу?
11. Ми побудували цей красивий будинок.
12. Я не розумів його.
13. Мої подруги бачили його позавчора на озері.
14. Петро, ти прочитав цю книгу?
15. Сестричка намалювала для мене красиву листівку.
16. Мій батько розповів тобі про це?
17. Глядачі знову побачили його на сцені театру.
18. Опозиція відкинула їх пропозицію.
19. Мій товариш захворів грипом.
20. Ви запам'ятали те, що я сказав?