ДІЄСЛОВО (Czasownik)

Граматичні категорії дієслова

  • Вид "aspekt": доконаний "dokonany" і недоконаний "niedokonany". 
  • Час "czas": теперішній "teraźniejszy", минулий "przeszły" та майбутній "przyszły".
  • Спосіб "tryb": справжній "oznajmujący", наказовий "rozkazujący" і умовний "przypuszczający".
  • Число "liczba": однина "pojedyncza" і множина "mnoga".
  • Особа "osoba" 1 - pierwsza, 2 - druga, 3 - trzecia.

Невизначена форма дієслова - інфінітив (bezokolicznik) - закінчується в польській мові на приголосний  (після приголосних і після ś, ź): czytać, pisać, nieść, gryźć або -c (теж після голосних): biec, piec, móc.

Відмінювання дієслів польської мови: